ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

Právnické a fyzické osoby podnikající provozující činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a školení preventistů požární ochrany.

V rámci této služby provádíme:

  • Zpracování tematického plánu a rozvrhu školení.
  • Školení vedoucích zaměstnanců, řadových zaměstnanců.
  • Provedení odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů PO.
  • Ověření znalostí formou testu.
  • Vydání písemného osvědčení o absolvování školení pro vedoucí zaměstnance.
  • Sledování lhůt školení, upozornění na termíny.