LIDSKÉ ZDROJE

Všechny druhy školení provádí odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další odborní pracovníci včetně zpracování podkladů.