POŽÁRNÍ OCHRANA

Nabízíme odborné poradenství a služby v oblasti požární ochrany v souladu s platnou legislativou.

Předcházíme ohrožení života a majetku.

Provádíme vyhledávání a vyhodnocování rizik.

Zpracováváme a vydáváme dokumenty v oblasti požární ochrany.

Účastníme se jednání s orgány státní správy v oblasti požární ochrany.

Informujeme o změnách v legislativě, provádíme aktualizace dokumentace požární ochrany dle platné legislativy, harmonizaci dokumentace dle norem EU.

Naše služby nabízíme formou trvalé smluvní spolupráce (smlouva o zabezpečení povinností v oblasti požární ochrany) nebo formou jednorázové spolupráce.