REVIZNÍ ČINNOST

V oblasti požární ochrany zajišťujeme následující druhy revizí:

  • Revize hasicích přístrojů.
  • Revize hydrantových systémů.
  • Revize suchovodů.
  • Revize protipožárních dveří.
  • Revize nouzového osvětlení.
  • Revize ucpávek.
  • Revize protipožárních klapek.
  • Revize požárních žebříků.
  • Revize požárních nádrží.
  • Revize požárně odolných nátěrů atd.