KONZULTAČNÍ ČINNOST

Povinnosti všech právnických osob a fyzických osob podnikajících z hlediska požární ochrany vyplývají z ust. § 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

V našem portfoliu naleznete následující služby:

  • Odborné poradenství a pomoc při řešení konkrétních problémů v oblasti PO.

  • Zavedení a udržování systému PO ve Vaší společnosti.

  • Asistenci při kontrolách státního požárního dozoru.

  • Návrh a provedení požárního značení.

  • Návrh počtu a rozmístění přenosných hasicích přístrojů.

  • Sledování termínů kontrol přenosných hasicích přístrojů a hydrantů, kontroly hasicích přístrojů.