HYGIENA DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Poskytujeme poradenskou činnost a spolupráci při plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále při dodržováním povinností stanovených ve vyhlášce č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných předpisů, v následujícím rozsahu:

Provozování mateřských škol.
Provozování základních škol.
Provozování středních škol a učilišť.
Požadavky na tělocvičny.
Požadavky na učebny.
Školní stravování.
HACCP, školení hygienické minimum.
Minimální rozsah lékárničky.
Venkovní hrací plochy.

Poradenství i spolupráci zajišťujeme prostřednictvím odborných pracovníků zabývajících se problematikou hygieny dětí a mladistvých.