KONZULTAČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST

Nabízíme odborné poradenství a služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnou legislativou.

Předcházíme ohrožení života a zdraví při práci.

Provádíme vyhledávání a vyhodnocování rizik, zpracování dokumentace.

Zpracováváme a vydáváme dokumenty v oblasti BOZP (směrnice, provozně bezpečnostní předpisy, řády, systémy bezpečné práce, atd.).
Spolupracujeme při řešení pracovních úrazů (vyšetřování, evidence, výpočty, jednání s pojišťovnou).
Účastníme se jednání s orgány státní správy v bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
Spolupracujeme při poskytování pracovně lékařské péče.
Provádíme zařazování prací do kategorií.
Informujeme o změnách v legislativě, provádíme aktualizace dokumentace BOZP dle platné legislativy, harmonizaci dokumentace dle norem EU.

Naše služby nabízíme formou trvalé smluvní spolupráce (smlouva o zabezpečení povinností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci) nebo formou jednorázové spolupráce.