PRACOVNÍ ÚRAZY

Povinností zaměstnavatele dle platné legislativy je vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu a stanovit opatření proti jeho opakování.

V rámci řešení pracovních úrazů nabízíme (NV č. 201/2010 Sb.):

  • Dodání Knihy pracovních úrazů za účelem vedení evidence.
  • Vyšetření příčin a okolností vzniku pracovního úrazu.
  • Spolupráci s inspekcí práce, spolupráce s Policií ČR při řešení pracovních úrazů.
  • Navržení opatření pro zamezení opakovanému vzniku pracovního úrazu.
  • Pomoc s vyplněním tiskopisu "Záznamu o úrazu", „Záznam změn.“
  • Zaslání všech potřebných tiskopisů stanoveným orgánům a institucím.
  • Poradenství pro zaměstnance a firmy v záležitosti bolestného a ztížení společenského uplatnění.
  • Vyřízení všech záležitostí v otázkách bolestného a ztížení společenského uplatnění.
  • Komunikace s pojišťovnami.

Konzultace, poradenství, zastupování při řešení pracovních úrazů a při kontrolách státních orgánů zajišťujeme prostřednictvím osob odborně způsobilých v prevenci rizik.