ŠKOLENÍ BOZP

V rámci smluvní i jednorázové spolupráce provádíme:

 • Vstupní školení BOZP.
 • Pomoc při provedení vstupní instruktáže na pracovišti (školicí příručka, školicí text).
 • Periodická školení BOZP dle profesí, zpracování osnovy školení.
 • Školení po mimořádných událostech.
 • Školení vedoucích zaměstnanců včetně vydání osvědčení o absolvování školení.
 • Přezkoušení zaměstnanců, ověření znalostí formou testu.
 • Školení první pomoci pro vybrané zaměstnance.

Vstupní, periodická i mimořádná školení BOZP provádíme v následujícím rozsahu:

 • Dělnické profese
 • THP výrobní profese
 • THP nevýrobní profese
 • Vedoucí zaměstnanci
 • Práce a rizikových pracovištích
 • Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, práce na žebříku
 • Práce ve skladu (zakladače, zásobníky)
 • První pomoc a evakuace
 • Práce ve stavebnictví
 • Obsluha tvářecích strojů
 • Práce v zemědělství, zahradnické práce, lesnické práce
 • Práce s chemickými látkami, úklidové práce, proškolení NCHLS
 • Zaměstnanci ve zdravotnictví
 • Školení pedagogických pracovníků
 • Školení ve stravovacích službách – hygienické minimum, HACCP

Všechny druhy školení provádí odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další odborní pracovníci včetně zpracování podkladů (osnovy školení, prezenční listiny, pověření, certifikáty, směrnice, příručky, lhůtníky školení, provozní řády, pracovní řády atd.).