ERGONOMIE

(z řečtiny ergon = práce, nomos = zákon)

Ergonomie řeší optimální požadavky s ohledem na potřeby člověka, pracovní prostředí a pracovní podmínky. Zejména požadavky na pracovní rovinu, pracovní místo, požadavky na ovladače, zobrazovací jednotky atd.

Ergonomie zahrnuje problematiku celkové fyzické zátěže, lokální svalové zátěže, pracovní polohy, zrakové i psychické zátěže.

Tým našich odborníků Vám zajistí:

  • Vytipování problémových oblastí z hlediska ergonomie (lokální svalová zátěž, celková fyzická zátěž, pracovní poloha, manipulace s břemeny).
  • Subjektivní zhodnocení přímo na konkrétním pracovišti.
  • Autorizované měření fyziologických a ergonomických faktorů pracovního prostředí.
  • Zhodnocení výsledků provedených měření dle platné legislativy.
  • Návrh opatření, minimalizace rizika.
  • Optimalizace pracoviště.