CHEMICKÉ LÁTKY

V rámci smluvní i jednorázové spolupráce provádíme:

  • Školení při nakládání s chemickými látkami a směsmi dle platné legislativy
  • Proškolení a seznámení zaměstnanců s Pravidly NCHLS (nebezpečné chemické látky a směsi)
  • Školení při poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám