EMS ISO 14001

  • Poradenství pro EMS (environmentální systém řízení) podle ISO14001.
  • Zavádění systému EMS.
  • Školení vedoucích pracovníků a zaměstnanců při zavádění EMS.
  • Tvorba, kontrola a aktualizace dokumentace EMS.
  • Registr právních požadavků.
  • Úvodní a pravidelné přezkoumání, audity systému.
  • Účast při certifikačních auditech.