SAFETY & WORK (SAW)

EU – OSHA - Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci zahrnuje zpráva o vnitrostátních strategiích v oblasti BOZP ve 22 členských státech: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Spojené království, Španělsko a Švédsko.

Nabízíme spolupráci:

  • Hodnocení úrazů, vyhledání kořenových příčin, pomoc při stanovení opatření.
  • Identifikaci stísněných prostor, zpracování dokumentace, pomoc při značení vstupů.
  • Systém Lockout/Tagout.
  • Primární a sekundární ochrana (prostor a okolí stroje).
  • Skladovací prostory – vyhovující palety, zatížení, a označení regálů, manipulační prostory.