PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ PÉČE

Nabízíme odborné poradenství v otázkách poskytování pracovně lékařské péče:

  • Kategorizace prací – zhodnocení výkonu práce, zpracování dokumentace.
  • Zdravotní způsobilost k práci – konzultace, poradenství.
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nebo zdravotním stavu – konzultace, poradenství.
  • Sledování termínů a četnosti lékařských prohlídek.
  • Sledování náplní lékařských prohlídek.
  • Součinnost při výkonu lékařského dohledu na pracovišti (účast při kontrole smluvního lékaře).
  • Kontrola navrženého obsahu lékárniček, kontrola doby expirací prostředků předlékařské první pomoci.
  • Školení první pomoci pro vybrané zaměstnance.

Naše služby nabízíme formou trvalé smluvní spolupráce (smlouva o zabezpečení povinností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci) nebo formou jednorázové spolupráce.