AUDIT BOZP

V rámci dozorové činnosti provádíme roční prověrku pracoviště (audit BOZP), kontroly BOZP s návrhy na opatření a termíny k odstranění nedostatků.
Provádíme celkové posouzení stavu a úrovně zajišťování a provádění BOZP (hloubkový audit BOZP).

Službu nabízíme formou trvalé smluvní spolupráce (smlouva o zabezpečení povinností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci) nebo formou jednorázové spolupráce prostřednictvím odborně způsobilých osob v prevenci rizik.