ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

Právnické a fyzické osoby podnikající provozující činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a školení preventistů požární ochrany.

V rámci této služby provádíme:

  • Zpracování tematického plánu a rozvrhu školení.
  • Školení vedoucích zaměstnanců, řadových zaměstnanců.
  • Provedení odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů PO.
  • Ověření znalostí formou testu.
  • Vydání písemného osvědčení o absolvování školení pro vedoucí zaměstnance.
  • Sledování lhůt školení, upozornění na termíny.

Školení PO, lhůty

Provádíme všechny druhy školení zaměstnanců v oblasti požární ochrany.

Druh školení Lhůty školení
Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně Při nástupu do funkce, 1x za 3 roky
Školení ostatních zaměstnanců o požární ochraně Při nástupu do zaměstnání, při každé změně pracoviště, 1x za 2 roky
Školení osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době Před zahájením jejich činnosti, 1x za rok
Odborná příprava preventistů požární ochrany Před zahájením jejich činnosti, 1x za rok
Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek Před zahájením činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím, 1x za rok