Ekologie

Nabízíme komplexní odborné poradenství a pomoc při zajištění plnění povinností vyplývajících z platných legislativních předpisů.

Zabezpečujeme výkon funkce firemního ekologa / vodohospodáře při řešení konkrétních problémů v oblasti ochrany životního prostředí. Účastníme se jednání s orgány státní správy v oblastech životního prostředí a spolupracujeme při plnění nápravných opatření uložených v oblasti podnikové ekologie.

Zajišťujeme sledování legislativního vývoje v oblasti životního prostředí a aktualizaci dokumentace organizace.

Naše služby nabízíme formou celkového řešení problematiky (smlouva o zabezpečení povinností oblasti podnikové ekologie) nebo formou dílčího přímého poradenství.