ADR

  • Poradenství pro ADR (Evropskou dohodu o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí).
  • Provedení vstupního auditu.
  • Proškolení osob zapojených do přepravy a manipulace s nebezpečnými věcmi.
  • Tvorba, kontrola a aktualizace dokumentace ADR.
  • Zařazování přijímaných a odesílaných nebezpečných věcí, stanovování vhodných obalů a způsobu značení obalů, vypracovávání příslušných vzorů přepravních dokladů.
  • Komplexní řešení pro oblast odesílání nebezpečných odpadů podléhajících režimu ADR.