MĚŘENÍ RIZIKOVÝCH FAKTORŮ

V rámci měření pracovního prostředí a pracovního ovzduší nabízíme spolupráci s investory, zajistíme měření rizikových faktorů pracovního prostředí včetně zhodnocení výsledků, navrhneme nápravná opatření.

Měření rizikových faktorů pracovního i mimopracovního prostředí zajišťujeme prostřednictvím akreditovaných a autorizovaných zkušebních laboratoří v následujícím rozsahu:

 • Měření hluku
 • Vibrací
 • Intenzity osvětlení
 • Prachu
 • Mikroklimatických parametrů
 • Chemických látek
 • Celkové fyzické zátěže a lokální svalové zátěže
 • Zhodnocení pracovní polohy
 • Zhodnocení psychické a zrakové zátěže

Proč měřit:

 • Pro plnění zákonné povinnosti zaměstnavatele neustále vyhledávat rizika možného ohrožení zdraví zaměstnanců v pracovním procesu.
 • Pro přesné definování míry ohrožení zdraví zaměstnanců a efektivní rozhodování o odstranění nebo omezení příčin vzniku nepříznivých faktorů pracovního prostředí.
 • Pro účelné stanovení osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), kterými musí být zaměstnanci chráněni v případech, kdy nelze rizikový faktor odstranit nebo dostatečně omezit.
 • Pro získání výsledků k hodnocení expozice zaměstnanců jednotlivým faktorům pracovních podmínek pro zpracování kategorizace prací.
 • Pro získání reflexe o vlivech na pracovní prostředí při modernizaci a inovaci výrobního procesu (strojový park, technologie).
 • Pro zajištění dodržování zákonné povinnosti nepřekračování hygienických limitů při provozovaných činnostech.
 • Pro stanovení optimálního množství ochranných nápojů poskytovaných zaměstnancům atd.