PRŮMYSLOVÉ METODY

ŠTÍHLÝ A INOVATIVNÍ PODNIK - uplatňování nové výrobní strategie zkracováním doby výroby, postupnou redukcí ztrátovosti a zvyšováním produktivity.
Štíhlá výroba představuje soubor nástrojů a principů, které se zaměřují na výrobu (na výrobní pracoviště, strojní zařízení, výrobní zaměstnance)
Štíhlá logistika zahrnuje pohyb materiálu a informační tok, zaměřuje se na optimalizaci nákupu, prodeje, plánování, řízení výroby.
Základem štíhlé logistiky je JIT (Just in time), podpůrným nástrojem např. Kanban, FIFO, VSM a jiné.
Štíhlá administrativa představuje efektivní a fungující procesy, umožňující dosahování vysoké produktivity.

Nabízíme spolupráci při budování štíhlého a inovativního podniku formou zavádění a udržování průmyslových metod, které se přímo vztahují k BOZP:

  • TPM – Total Productive Maintenance
  • 5S – Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke