PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY

Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně jsou zákonnou povinností právnických osob i fyzických osob podnikajících. Kontroly jsou zabezpečovány formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Předmětem preventivních požárních prohlídek je zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Cílem preventivních požárních prohlídek je odstranění zjištěných závad a odchylek od žádoucího stavu.