ŠKOLENÍ BOZP

V rámci smluvní i jednorázové spolupráce provádíme:

 • Vstupní školení BOZP.
 • Pomoc při provedení vstupní instruktáže na pracovišti (školicí příručka, školicí text).
 • Periodická školení BOZP dle profesí, zpracování osnovy školení.
 • Školení po mimořádných událostech.
 • Školení vedoucích zaměstnanců včetně vydání osvědčení o absolvování školení.
 • Přezkoušení zaměstnanců, ověření znalostí formou testu.
 • Školení první pomoci pro vybrané zaměstnance.

Vstupní, periodická i mimořádná školení BOZP provádíme v následujícím rozsahu:

 • Dělnické profese.
 • THP výrobní profese.
 • THP nevýrobní profese.
 • Vedoucí zaměstnanci.
 • Práce a rizikových pracovištích.
 • Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, práce na žebříku.
 • Práce ve skladu (zakladače, zásobníky).
 • První pomoc a evakuace.
 • Práce ve stavebnictví.
 • Obsluha tvářecích strojů.
 • Práce v zemědělství, zahradnické práce, lesnické práce.
 • Práce s chemickými látkami, úklidové práce, proškolení NCHLS.
 • Zaměstnanci ve zdravotnictví.
 • Školení pedagogických pracovníků.
 • Školení ve stravovacích službách – hygienické minimum, HACCP.

Všechny druhy školení provádí odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další odborní pracovníci včetně zpracování podkladů (osnovy školení, prezenční listiny, pověření, certifikáty, směrnice, příručky, lhůtníky školení, provozní řády, pracovní řády atd.).